Lifestyle

Spiritual

या व्यक्तींना कधीच आपल्या पाया पडू देऊ नका

Image credits: adobe stock

या व्यक्तींना पाया पडू देऊ नका

हिंदू धर्मात पाया पडणे म्हणजे समोरच्या व्यक्तीचा आदर करण्यासारखे आहे. पण अशा काही व्यक्ती आहेत ज्यांना कधीच आपल्या पाया पडू देऊ नये.

Image credits: adobe stock

बहीण-मुलगी

हिंदू धर्मात बहीण व मुलीला देवी लक्ष्मीचे रूप मानले जाते. खरंतर बहीण व मुलीचे लग्न झाल्यास त्यांच्या पायांची पूजा केली जाते. यामुळे या दोन व्यक्तींना कधीच आपल्या पाया पडू देऊ नका.

Image credits: Getty

जावई

बहीण किंवा मुलीच्या पतीला कधीच पाया पडू देऊ नका. हिंदू धर्मात जावयाला भगवान विष्णूचे रूप मानले जाते.

Image credits: adobe stock

ब्राम्हण

धर्म ग्रंथांनुसार, ब्राम्हणांना कधीच आपल्या पाया पडू देऊ नका. कारण ब्राम्हणाला भवगान ब्रम्हा यांचे रूप मानले जाते.

Image credits: Getty

भाचा-भाची

भाचा-भाचीला देखील कधीच पाया पडू देऊ नका. धर्म ग्रंथांमध्ये 100 ब्राम्हणांसमान एक भाचा-भाची असल्याचे मानले जाते. यामुळे नेहमीच त्यांचा आदर केला पाहिजे.

Image credits: Getty

लहान मुली

हिंदू धर्मात लहान मुलींना देवीचे रूप मानले जाते. यामुळे कधीच चुकूनही लहान मुलींना आपल्या पाया पडू देऊ नका.

Image credits: Getty

DISCLAIMER

लेखाद्वारे वाचकांपर्यंत केवळ माहिती पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. याबाबत Asianet News Marathi कोणताही दावा व समर्थन करत नाही. यासाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Image credits: Getty