Lifestyle

Prajakta Mali सारखे 8 डिझाइनर ब्लाऊज, चारचौघात खुलेल लूक

Image credits: Instagram

ब्रालेट ब्लाऊज

प्राजक्ता माळी काळ्या रंगातील ब्रालेट ब्लाऊजमध्ये लूक अधिक बोल्ड दिसतेय. प्रिंटेट साडीवर प्लेन काळ्या रंगातील ब्लाऊज सुंदर दिसतो. 

Image credits: Instagram

वी नेक ब्लाऊज

फ्लोरल डिझाइन करण्यात आलेले वी नेक ब्लाऊज लेहेंग्यावर सुंदर दिसेल.अशाप्रकारचे ब्लाऊज रिसेप्शन पार्टीसाठी बेस्ट पर्याय आहे. 

Image credits: Instagram

डीप वी नेक ब्लाऊज विथ प्लाजो

संगीत सोहळ्यासाठी प्राजक्ता माळीसारखा डीप वी नेक ब्लाऊज विथ प्लाजो ड्रेस परिधान करू शकता. यावर चोकर ज्वेलरी शोभून दिसेल. 

Image credits: Instagram

यू नेक विथ पफ ब्लाऊज

गुलाबी रंगातील यू नेक विथ पफ ब्लाऊजमध्ये प्राजक्ता माळीचा कातिल लुक दिसतोय. कॉकटेल पार्टीसाठी यू नेक विथ पफ ब्लाऊजचा पर्याय निवडू शकता. 

Image credits: Instagram

सिंपल डिझाइन ब्लाऊज

सोबर लुकसाठी प्राजक्ता सारखा सिंपल डिझाइन असणारा ब्लाऊज पैठणी साडीवर परिधान करू शकता. यावर गोल्डन चोकर ज्वेलरी परिधान करू शकता. 

Image credits: Instagram

हॉल्टर नेक ब्लाऊज

बोल्ड लुकसाठी हॉल्टर नेक ब्लाऊज परिधान करू शकता. यावर डबल शेड साडी अथवा प्लेन साडीही सुंदर दिसेल. 

Image credits: Instagram

फ्लोरल प्रिंटेट ब्लाऊज

उन्हाळ्याच्या दिवसात फ्लोरल प्रिंटेट ब्लाऊज परिधान करू शकता. कॉटनच्या साडीवर अशाप्रकारचा ब्लाऊज सुंदर दिसतो. 

Image credits: Instagram