Lifestyle

पावसाळ्यात फिरण्यासाठी मुंबईजवळील टॉप 7 Offbeat ठिकाणं

Image credits: Freepik

सिक्रेट वॉटरफॉल, कोलाड

Image credits: freepik

कासमाल हिल्स, पेण

Image credits: Facebook

खोकरी कबर, मुरुड

Image credits: Facebook

छोटा मोर्बे डॅम

Image credits: Facebook

तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

Image credits: Facebook

गडेश्वर लेक, पनवेल

Image credits: Facebook

कोर्लई किल्ला, अलिबाग

Image credits: Facebook