Lifestyle

Ram Navami :कन्या पूजन करताय? कन्यांसाठी या १० गिफ्ट आयडिया नक्की पहा

Image credits: social media

शृंगार सामग्री

नवरात्रीत कन्यापूजनाला अनन्य साधारण महत्व आहे. त्यामुळे कन्यापूजन केल्या नंतर देवीला अर्पण केला जाणारा शृंगार कन्यांना दिला तर खूप शुभ मानल जात. शृंगार सामग्री भेट म्हणून देऊ शकता.

Image credits: social media

फळ

नवरात्रीत कन्यापूजन करताना फळ आवश्य दिले पाहिजे. यामागची कथा देखील आहे की,चांगल्या कर्माचे फळ आपल्याला चांगलेच मिळेल. त्यामुळे भेट म्हणून फळे आवश्य द्या.

Image credits: social media

स्टेशनरी सामान

स्टेशनरी वस्तूंची देखील भेट तुम्ही कन्या पूजनाच्या वेळेस देऊ शकता. कारण या वस्तू त्यांना शालेय जीवनात दैनंदिनमध्ये उपयोगी पडतात.

Image credits: social media

कॉईन्स

कन्यापूजन झाल्यानंतर कन्यांना कॉईन्स म्हणजेच पैसे किंवा दक्षणा दिली पाहिजे यात, लक्ष्मीचा वास असतो असे मानले जाते.

Image credits: social media

पुस्तकं

कन्या पूजन झाल्यानंतर तुम्ही कन्यांना भेट म्हणून पुस्तक देखील देऊ शकता, जेणे करून त्यांना अभ्यासात मदत होईल

Image credits: social media

मिठाई

नवरात्रीत आलेल्या कन्यांचे पूजन केल्या नंतर त्यांचे तोंड गोड करण्यासाठी आपण मिठाई देतोच , मात्र हीच मिठाई तुम्ही भेट वस्तू म्हणून देऊ शकता.

Image credits: social media

आर्ट अँड क्राफ्ट किट

लहान मुलं हे क्रीएटीव्ह असतात त्यामुळे त्यांच्या क्रिएटिव्हिटीला चालना देण्यासाठी हि संपूर्ण किट तुम्ही देऊ शकता.

Image credits: social media

लाल रंगाची ओढणी

लाल रंगाची ओढणी देणे खूप शुभ मानले जाते. कन्यांना या लाल रंगाची ओढणी दिली तर देवीची कृपा सदैव तुमच्यावर राहील अशी मान्यता आहे

Image credits: social media

दागिने

अनेक मान्यता नुसार घरात आलेल्या कन्यापूजन साठी कन्यांना छोटासा दागिना भेट म्हणून दिला तर देवीची कृपा तुमच्यावर राहील.

Image credits: social media