India

भारताचा प्रधानमंत्री कोण बनू शकते?

लोकसभेत सर्वात जास्त जागा असणाऱ्या पक्षाचा उमेदवार भारताचा पंतप्रधान बनू शकतो. भारताच्या पंतप्रधानांना पगाराशिवाय इतर अनेक फायदे मिळतात. 

Image credits: social media

भारताच्या पंतप्रधानांची नियुक्ती कोण करते?

भारतात प्रधानमंत्री हे सर्वोच्च कार्यकारी पद असते. त्यांच्याकडे शक्ती आणि जबाबदारी दोन्ही असतात. भारताचे राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नियुक्ती करतात. 

Image credits: Social Media platform X

भारताच्या पंतप्रधानांची महिना पगार

भारताच्या पंतप्रधानांचा महिना पगार 1.66 लाख रुपये असतो. पगारात 50,000 चे मूळ वेतन समाविष्ट असते. त्यांना इतर भत्ते दिले जातात. 

Image credits: SOCIAL MEDIA

प्रधानमंत्री यांना 45,000 रुपये संसदीय भत्ता म्हणून दिले जातात

प्रधानमंत्री यांना 45,000रुपये संसदीय भत्ता म्हणून दिले जातात तसेच त्यांना 2,000 रुपयांचा दैनिक भत्ता दिला जातो. 

Image credits: Social media

प्रधानमंत्री यांना दिले जाणारे इतर भत्ते आणि निवास

प्रधानमंत्री यांना पगाराच्या व्यतिरिक्त अनेक फायदे दिले जातात. त्यामध्ये त्यांना एक घर दिले जाते तसेच इतर  खर्च त्यांना सरकारकडून दिला जातो 

Image credits: X- DD News