Entertainment

मुंबईमध्ये आज सोन्याचा भाव

22 कॅरेट = 64,140 रुपये प्रति 10 ग्राम 
24 कॅरेट = 69970 रुपये प्रति 10 ग्राम 

Image credits: Freepik

दिल्लीमध्ये आज सोन्याचा भाव

22 कॅरेट = 64,290 रुपये प्रति 10 ग्राम 
24 कॅरेट = 70,120 रुपये प्रति 10 ग्राम 

Image credits: Freepik

कोलकत्तामध्ये आज सोन्याचा भाव

22 कॅरेट = 64, 140 रुपये प्रति 10 ग्राम 
24 कॅरेट = 69,970 रुपये प्रति 10 ग्राम

Image credits: Getty

चेन्नईमध्ये आजचा सोन्याचा भाव

22 कॅरेट = 65,090 रुपये प्रति 10 ग्राम
 24 कॅरेट = 71,010 रुपये प्रति 10 ग्राम

Image credits: Getty

अहमदाबादमध्ये आजचा सोन्याचा भाव

22 कॅरेट = 64,190 रुपये प्रति 10 ग्राम 
24 कॅरेट = 70,020 रुपये प्रति 10 ग्राम

Image credits: Getty