India

सोने खरे आहे की खोटे? चेक करायच्या सर्वात सोप्या 5 पद्धती

Image credits: Freepik

सोन्याची शुद्धता चेक करण्याची पद्धत

सोने हे नॉन रिइक्टिव्ह आणि नॉन मॅग्नेटिक धातू आहे. सोने हे चुंबकाकडे आकर्षित होत असेल तर सोने नाही किंवा ते शुद्ध नाही. 

Image credits: Getty

सोन्याची शुद्धता चेक करण्याची पद्धत दोन

आपण सोने खरे आहे का हे तपासण्यासाठी विविध पद्धतींचा वापर करू शकता. एका मोठ्या दगडावर सोने घासून त्यावर हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आणि नायट्रिक ऍसिड मिसळा. 

Image credits: Getty

सोन्याची शुद्धता चेक करण्याची पद्धत तीन

शुद्ध सोने हे पाण्यामध्ये तरंगत नाही. त्यामुळे एखाद्या वेळी आपण घेतलेलं सोनं हे पाण्यात तरंगत असेल तर ते अशुद्ध आहे असं समजून घ्यावे. 

Image credits: Pexels

सोने शुद्ध करण्याची पद्धत चार

आपण सोने शुद्ध आहे की खोटे याचा तपास हा हॉलमार्कवरून लावू शकतो. शुद्ध सोन्यावर हॉलमार्कचा सिम्बॉल लावलेला असतो. 

Image credits: Instagram