India

4 आठवड्यात मिळेल चांगला परतावा, घेऊन टाका 5 शेअर

Image credits: freepik

1. कोलगेट शेअर

कोलगेटचा स्टॉक 2883 रुपये चालला आहे. या शेअर मार्केट 3712 रुपयांचा टार्गेट झाला असून 2,722 रुपयांचा स्टोपलॉस लावला आहे.  

Image credits: freepik

2. ज्योठी लॅब्स शेअर

ज्योठी लॅब्सचा शेअर 436 रुपये चालला असून या शेअरचा टार्गेट दिला आहे. या शेअरचा टार्गेट 478 रुपये स्टॉप लॉस 413 रुपये आहे.

Image credits: freepik

3. सोभा स्टॉक

सोभा स्टॉक हे 1,865 रुपये चालला असून याचा टार्गेट 2,074 रुपये दिला आहे. स्टॉप लॉस1,791 रुपये आहे. 

Image credits: freepik

4. Cyient Share

Cyient Share हा 1,792 रुपयांवर चालला आहे. एक महिन्याचा टार्गेट किंमत 1890 रुपये असून स्टोपलॉस 1,735 रुपये आहे.

Image credits: freepik