Entertainment

किंग खानसारखा तुम्हालाही होऊ शकतो हिट स्ट्रोकचा त्रास, कसा कराल बचाव?

Image credits: Freepik

काही लक्षणे आढळ्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे

Image credits: Freepik

हायड्रेट राहणे

Image credits: Freepik

बाहेरील कामे कमी करा

Image credits: Freepik

हलका आहार घ्या

Image credits: Freepik

हलके कपडे घाला

Image credits: Freepik

घरात शांत वातावरण ठेवा

Image credits: Freepik

सनस्क्रीनचा वापर करा

Image credits: Freepik

अल्कोहोल आणि कॅफिनचा वापर नका करू

Image credits: Freepik