Lifestyle

दीपिका सिंगसारखे हे 8 सूट उन्हाळ्यात देतील कम्पफर्ट आणि क्लासी लुक

Image credits: Instagram

लाईट पिंक शरारा,उन्हाळ्यात लाईट कलर अधिक उठून दिसतात.

Image credits: Instagram

लेअर अनारकली ड्रेस उन्हाळ्यातील लग्नसमारंभात शोभून दिसणारा

Image credits: Instagram

व्हायब्रण्ट लुकसाठी हे कॉम्बिनेशन अत्यंत उत्तम

Image credits: Instagram

कॉटन फ्लोरल प्रिंट आणि लाईट कलर

Image credits: Instagram

स्ट्रॅप कुर्त्याची फॅशन उन्ह्याळ्यात शोभते

Image credits: Instagram

अनारकली सूट कॉटनमध्ये कम्फर्ट देतो त्यामुळे हा प्रकार शोभून दिसतो

Image credits: Instagram

शोल्डर नॉट कुर्त्याची फॅशन

Image credits: Instagram