Lifestyle

पन्नाशीत देखील द्याल बोल्ड लुक जेव्हा कॉपी कराल मलाईका सारखे 7 लेहेंगे

Image credits: istagram @malaika arora

हेवी वर्क लेहेंगा

Image credits: istagram @malaika arora

ब्लॅक सिक्वीन वर्क लेहेंगा

Image credits: istagram @malaika arora

मिरर वर्क लेहेंगा

Image credits: istagram @malaika arora

जरी वर्क लेहेंगा

Image credits: istagram @malaika arora

जरी जरदोशी वर्क लेहेंगा

Image credits: our own

इंडो वेस्टर्न लेहेंगा

Image credits: istagram @malaika arora