Lifestyle

Buddha Purnima : आयुष्यात आनंदी राहण्यासाठी बुद्धांचे 10 अनमोल विचार

Image credits: adobe stock

Buddha Purnima 2024

द्वेष द्वेषाने नाहीसा होऊ शकत नाही. तर प्रेमानेच तो नष्ट केला जाऊ शकतो, जे एक नैसर्गिक सत्य आहे.

Image credits: adobe stock

Buddha Purnima 2024

जे होऊन गेले त्यात अडकू नये किंवा भविष्याची काळजी करू नये तर वर्तमानात जगले पाहिजे. आनंदाने जगण्याचा हा मार्ग आहे.

Image credits: adobe stock

Buddha Purnima 2024

आरोग्याशिवाय जगणं, जगणं नाही. ती फक्त वेदनांची अवस्था आहे, मृत्यूची प्रतिमा आहे.

Image credits: adobe stock

Buddha Purnima 2024

तुमच्याकडे जे काही आहे, त्याचा बडेजाव करू नका. इतरांचा मत्सर करू नका.

Image credits: adobe stock

Buddha Purnima 2024

अज्ञानी व्यक्ती एखाद्या बैलाप्रमाणे असतो. तो ज्ञानाने नाही तर आकाराने वाढतो.

Image credits: adobe stock

Buddha Purnima 2024

मनच सर्वकाही आहे, तुमची जसा विचार करता तसेच बनता.

Image credits: adobe stock

Buddha Purnima 2024

निघून गेलेल्या काळात ध्यान केंद्रित करू नये. भविष्यासाठी स्वप्न पाहू नयेत तर बुद्धीचा वापर वर्तमानात केंद्रित करावा.

Image credits: Getty

Buddha Purnima 2024

भविष्याची स्वप्ने बघताना त्यात अडकू नका त्यावर विचार करा. भूतकाळाची आठवण करुन पश्चाताप करण्यापेक्षा वर्तमानात आनंदी राहाण्याचा प्रयत्न करा.

Image credits: Getty

Buddha Purnima 2024

ज्या क्षणांपासून तुम्ही स्वत:वर प्रेम करायला शिकाल तेव्हापासून तुम्ही कधीही कोणाला दुखावू शकत नाही.

Image credits: Getty

Buddha Purnima 2024

मनाची शांतता ही आतमध्ये असते, बाहेर शोधण्याचा प्रयत्न करु नका.

Image credits: Freepik